O konferenci

Predavanja in predstavitve bodo odgovorili na nekatera vprašanja, ki jih prinaša digitalizacija izobraževanja in odprli prostor za razmislek skozi teme:

 • spremenjene navade učiteljev in učencev zaradi uporabe digitalne tehnologije 
 • pomen in vloga digitalnih strategij 
 • umetna inteligenca
 • razvoj digitalne didaktike 
 • primeri iz prakse za vodenje in podporo učencem pri pridobivanju digitalnih kompetenc

 Udeleženci konference bodo lahko prisluhnili vzgojiteljem in učiteljem, ki bodo s primeri iz prakse prikazali dejavnosti za vodenje in podporo učečim se pri razvijanju, pridobivanju digitalnih kompetenc. Prispevki bodo prikazovali kakovostne primere inovativne preobrazbe učenja in poučevanja, s poudarkom na digitalnemu opismenjevanju učečih se, usmerjanju v ustrezne načine komuniciranja in sodelovanja, izdelovanja digitalnih vsebin in opolnomočenju za odgovorne uporabnike in reševalce problemov. 

V posameznih sekcijah bomo gostili priznane domače in tuje strokovnjake. Obravnavali bomo možnosti za pospešitev razvoja in udejanjanja digitalne didaktike različnih ciljnih skupin – od vrtcev, preko osnovnih in srednjih šole, do univerz in odločevalcev.  

V sklopu programa konference DIGDAKTIKA pripravljamo dogodek, na katerem se bodo predstavili sponzorji konference in prikazali rešitve, ki lahko prispevajo k dvigu digitalnih kompetenc učečih se.  

Vsa plenarna predavanja bodo prevajana (v slovenščino oz. angleščino), prav tako tudi nekatera sekcijska predavanja in izbrani primeri dobrih praks. 

Program

8.00–9.00 Prijava udeleženk in udeležencev Prvo preddverje
9.00–9.30

Kulturni program

Uvodni nagovori

Gallusova dvorana
9.45–10.15

Vabljeno plenarno predavanje
Sodelavci projekta Dvig digitalne kompetentnosti

10.15–11.00

Vabljeno plenarno predavanje
Dr. Boris Jokić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

11.00–11.30

Odmor za kavo

Odhod v vzporedne steze

Prvo preddverje
11.30–13.00

Primeri iz prakse
12–14 vzporednih stez

13.00–14.00 Obkonferenčna dejavnost in aktivni odmor s pogostitvijo
14.00–14.15 Odhod v vzporedne steze
14.15–15.00

Vabljena sekcijska predavanja domačih in tujih predavateljev
6–8 vzporednih stez

15.15–16.00

 Premik v Gallusovo dvorano

15.15–16.00

Vabljeno plenarno predavanje
Prof. dr. Blaž Zupan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Gallusova dvorana
16.00–16.30

Zaključek in pogled naprej
Sodelavci projekta Dvig digitalne kompetentnosti, ZRSŠ, ARNES in Služba za digitalizacijo izobraževanja, MVI

Termin in lokacija

Konferenca DIGDAKTIKA bo potekala 30. avgusta 2023, od 9.00 do 16.30, v Cankarjevem domu v Ljubljani (https://www.cd-cc.si/kongres).

Organizatorji

Konferenco organizirata Zavod Republike Slovenije za šolstvo in ARNES.

Programski odbor konference
 • mag. Marko Bonač, Arnes
 • dr. Tomi Deutsch, ZRSŠ
 • Petra Dermota, ZRSŠ
 • mag. Mojca Dolinar, ZRSŠ
 • mag. Andreja Čuk, ZRSŠ
 • dr. Vesna Ferk Savec, PEF UL
 • dr. Andrej Flogie, FNM UM
 • Robert Gajšek, OŠ Hruševec
 • Barbara Gregorič, ZRSŠ
 • mag. Janko Harej, ŠC Nova Gorica, ARNES
 • Vesna Hrast, ZRSŠ
 • dr. Eva Klemenčič Mirazchiyski, Pedagoški inštitut
 • Dušan Klemenčič, ZRSŠ
 • Romana Košutnik, ZRSŠ
 • dr. Vinko Logaj, ZRSŠ
 • Anita Poberžnik, ZRSŠ
 • Ingrid Podbršček, ARNES
 • Amela Sambolić Beganović, ZRSŠ
 • mag. Sašo Stanojev, ŠC Kranj
 • Uroš Škof, Gimnazija Brežice
 • Bernarda Trstenjak, MIZŠ
 • Maja Vičič Krabonja, SEŠG Maribor in ZRSŠ
Organizacijski odbor konference
 • Petra Dermota, ZRSŠ
 • mag. Mojca Dolinar, ZRSŠ
 • Simon Dražič, OŠ Koper in ZRSŠ
 • Matija Čufer, ARNES
 • mag. Andreja Čuk, ZRSŠ
 • Simon Gerdina, OŠ Ivana Cankarja Vrhnika in ARNES
 • Barbara Gregorič, ZRSŠ
 • mag. Janko Harej, ŠC Nova Gorica, ARNES
 • Vesna Hrast, ZRSŠ
 • Dušan Klemenčič, ZRSŠ
 • Anja Knežević, OŠ Gradec in ARNES
 • Romana Košutnik, ZRSŠ
 • Primož Plevnik, ZRSŠ
 • Anita Poberžnik, ZRSŠ
 • Ingrid Podbršček, ARNES
 • Amela Sambolić Beganović, ZRSŠ
 • mag. Sašo Stanojev, ŠC Kranj
 • Damjana Šajne, ARNES
 • Maja Vičič Krabonja, SEŠG Maribor
 • David Vrtin, ARNES
Dostopnost